Generelle vilkår og betingelser

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

Anvendelsesområde - Følgende bestemmelser gælder for forholdet mellem DermSilk (herefter benævnt "leverandøren") og kunder, der interagerer med og/eller foretager køb fra DermSilk (herefter benævnt "kunden") på www.dermsilk.com (herefter benævnt "hjemmesiden").

Abonnementsordrer - Abonnementsordrer giver kunderne mulighed for at låse fast en nedsat pris på produkter og få ordrer automatisk faktureret og afsendt med et af følgende intervaller: 2 uger, 3 uger, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder. Vi tilbyder en problemfri afbestillingspolitik når som helst. Du kan annullere via din kundekontoportal eller ved at kontakte os via chat, e-mail eller telefon.


Aftale - De varer og tjenester, der sælges på Hjemmesiden, udgør et tilbud fra Leverandøren til Kunden og er underlagt alle vilkår og betingelser, der er anført på Hjemmesiden. Enhver transaktion foretaget på hjemmesiden danner accept af dette tilbud.


Tilgængelighed - Ethvert tilbud fra leverandøren er afhængig af tilgængeligheden af ​​varer. Hvis nogen varer ikke er tilgængelige på aftaletidspunktet, betragtes hele tilbuddet som ugyldigt.


Priser

en. Alle priser, der er anført på hjemmesiden, vises i USD ($/US-dollar).
b. Alle priser tages med forbehold for tryk- og tastefejl. Kunden accepterer, at Leverandøren ikke påtager sig noget ansvar for følgerne af disse fejl. I tilfælde af denne begivenhed er Leverandøren ikke ansvarlig eller forpligtet til at levere varen/varerne.
c. Priser anført på webstedet er ugyldige for eventuelle gældende skatter eller forsendelsesomkostninger. Disse gebyrer beregnes ved kassen og skal dækkes af Kunden.

Betaling

en. Betaling fra Kunden til Leverandøren vil ske forud som angivet på Hjemmesiden. Leverandøren leverer ikke varer, før betaling er modtaget.
b. Leverandøren har indført politikker for beskyttelse mod bedrageri for at beskytte sig selv mod svigagtige ordrer og betalinger. Leverandøren kan bruge enhver teknologi eller virksomhed efter eget skøn eller denne service. Hvis en ordre afvises på grund af potentiel svig, holder Kunden ikke Leverandøren ansvarlig for eventuelle tab.
c.I tilfælde af en tilbageførsel af betaling fra Kundens side, eller hvis betalingen af ​​en eller anden grund ikke kan behandles, forfalder fuld betaling med det samme. For ordrer, hvor Leverandøren yder nettokreditbetingelser til Kunden, forfalder fuld betaling som anført på disse individuelle vilkår. Disse vilkår kan også specificere rentesatsen for udestående saldi. Disse priser kan ændres til enhver tid og kan variere.

 

Levering

en. Leveringsperioder vist på hjemmesiden er skøn og derfor ikke bindende. Leverandøren vil så vidt muligt forsøge at overholde disse angivne leveringsdatoer, men vil dog ikke blive holdt ansvarlig af Kunden for manglende leveringsevne. Manglende leveringsevne giver ikke Kunden ret til at hæve førnævnte aftale eller kræve erstatning for tab.
b. Når kun en del af en ordre er tilgængelig, har leverandøren ret til at sende en del af eller beholde ordren til at sende komplet, når hele ordren er tilgængelig.

 

Transport og levering

 en. Varebestillingerne fra leverandøren af ​​kunden vil blive sendt til den leveringsadresse, som kunden har angivet. Transport til denne adresse vil foregå på en måde bestemt af leverandøren.

b. Ejendomsretten til en risiko for tab af den eller de bestilte varer overgår til Kunden ved levering.
c. Levering defineres som det tidspunkt, hvor varen/varerne afleveres fra transportvirksomheden til Kunden. Overdragelse kan udføres direkte (aflevering af varen/varerne direkte til kunden) eller indirekte (efterlader varerne ved kundens dør).

 

Klager og uoverensstemmelser

en. Kunden skal straks efter levering kontrollere varen/varerne for at bekræfte, at indholdet er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Eventuelle uoverensstemmelser skal meddeles leverandøren inden for 48 timer efter levering. Hvis Kunden ikke giver leverandøren besked om eventuelle uoverensstemmelser inden for denne tidsramme, bekræfter Kunden automatisk, at leveringen er gennemført i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.
b. Hvis varen/varerne bliver defekte inden for syv (7) dage efter levering, accepterer leverandøren at erstatte varen/varerne og vil dække forsendelsesomkostningerne for både de defekte og erstatningsvarer. For at kvalificere sig til denne politik skal kunden underrette leverandøren og anmode om den relevante returgodkendelsesdokumentation. Defekt(e) varer skal returneres i original emballage. c Varer, der ikke returneres i deres originale emballage, er ikke kvalificerede, selvom de er defekte.
c. Kunden returnerer ikke nogen varer til leverandøren uden forudgående godkendelse og den korrekte returgodkendelsesdokumentation. Alle returneringer sker efter leverandørens skøn og skal have et autoriseret RMA "returvareautorisationsnummer". Denne RMA kan rekvireres ved at kontakte leverandøren. Returneringer skal være leverandøren i hænde inden for 14 dage efter RMA-udstedelsesdatoen.

Force Majeure - Såfremt Leverandøren som følge af force majeure ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, eller kun vanskeligt kan opfylde dem, vil den være berettiget til helt eller delvist at suspendere eller opsige aftalen med Kunden uden retslig indgriben. I sådanne tilfælde ophører aftalens forpligtelser helt eller delvist, uden at parterne er berettiget til at kræve erstatning for tab eller anden fordel af hinanden. I tilfælde af delvis overholdelse fra leverandørens side, vil leverandøren returnere og overføre den del af købsbeløbet, der vedrører den del, der ikke er overholdt.


Returforsendelser - En RMA er påkrævet for alle returforsendelser. Kunden accepterer at opnå en RMA ved at følge returneringsinstruktionerne, som findes på hjemmesiden. Såfremt Kunden ikke har en RMA, er Leverandøren berettiget til at nægte returforsendelsen. Modtagelse af en returforsendelse indebærer ikke, at leverandøren anerkender eller accepterer årsagen til returforsendelsen angivet af kunden. Risikoen vedrørende en returneret afsendt vare forbliver hos kunden, indtil leverandøren har modtaget den returnerede vare.

Gældende lov - Forpligtelserne mellem leverandøren og kunden vil være underlagt lovene i staten Californien, med undtagelse af alle andre landes og staters love.


Generelt

en. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i aftalen mellem Leverandøren og Kunden – herunder disse almindelige betingelser – er ugyldige eller bliver juridisk ugyldige, forbliver resten af ​​aftalen i kraft. Parterne vil rådføre sig med hinanden om de bestemmelser, der er ugyldige eller anses for juridisk ugyldige, for at træffe en erstatningsordning.
b. Overskrifterne artikler indeholdt i disse vilkår og betingelser tjener kun som en indikation af de emner, der skal dækkes af nævnte artikler; der skal ikke udledes rettigheder af dem.
c. Leverandørens undladelse af at påberåbe sig disse vilkår og betingelser indebærer under ingen omstændigheder et afkald på retten til at gøre dette på et senere tidspunkt eller i en efterfølgende sag.
d. Hvor det er relevant, skal ordet "Kunde" også læses som "Kunder" og omvendt.

Sprog - Disse generelle vilkår og betingelser er udarbejdet på engelsk. I tilfælde af en tvist vedrørende indholdet eller indholdet af disse generelle vilkår og betingelser, er den engelske tekst bindende. Denne tekst er ikke et juridisk dokument.

Tvister - Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med den aftale, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, eller i forbindelse med efterfølgende aftaler, der er relateret til den, er underlagt lovene i staten Californien og må kun indbringes for den kompetente domstol som udpeget af leverandøren.
 
Betingelser for brug
Hvis du ikke accepterer vilkårene for brug som angivet på hjemmesiden, må du ikke bruge hjemmesiden.


Alle oplysninger på hjemmesiden blev offentliggjort efter leverandørens skøn og kan til enhver tid og uden varsel ændres, fjernes, ændres eller ændres.


Leverandøren garanterer ikke, at alle oplysninger, der vises på Hjemmesiden, er korrekte. Der kan ikke udledes rettigheder fra informationen på hjemmesiden. Hver brug af hjemmesiden udføres på kundens eget ansvar. Leverandøren vil ikke holdes ansvarlig for skade eller tab, der opstår eller kan opstå som følge af direkte eller indirekte brug af de oplysninger, der findes på Hjemmesiden.


Eventuelle personlige oplysninger fra Kunden vil kun blive indsamlet af Leverandøren i overensstemmelse med Hjemmesidens Privatlivspolitik, som offentliggjort.


Download eller indhentning af information fra hjemmesiden sker på kundens eget ansvar. Kunden er ansvarlig for enhver skade eller tab af computersystemer eller data, der opstår ved at downloade sådanne materialer.


Al information på hjemmesiden er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsret, herunder men ikke begrænset til al tekst, fotos, billeder, logoer, grafik og illustrationer. Det er ikke tilladt at gemme nogen del af hjemmesiden til personlig eller professionel brug, indramme den eller reproducere den uden skriftlig tilladelse fra leverandøren.


Brug af handelsnavnet og varemærkerettighederne til navnet DermSilk og brugen af ​​varemærkeretten til DermSilk-logoet ejes af DermSilk. Brugen og reproduktionen af ​​disse aktiver er udelukkende forbeholdt Leverandøren og dennes gruppe af virksomheder og licenser. Brug af disse aktiver er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra en autoriseret embedsmand hos DermSilk.


Alle vilkår og brug er underlagt californisk lovgivning. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden og/eller oplysninger, der stammer fra hjemmesiden, kan kun indbringes for den udpegede domstol.